SKADAR FM1 / FM2

Patent der Firma HAGENUK AG, BBMPi AS, EUROHEMICAL DOO,

https://www.dropbox.com/sh/9gt4vhiqk2d3k7y/AAAvBfsmkJeSp3p-4Z8mlk2ba?dl=0

DE
FM2 führt der Weg im Bereich der Hochleistungs-Feuerlöschanlagen. 1. Ein hochwirksame Löschmittel. 2. Zusammensetzung: NaCl + Osmose / Salzlösung. 3. Vollständig biologisch abbaubare Zusammensetzung. 4. Ph-Wert der Herstellung 7.3. (20 Grad) 5. Umweltfreundlich, sanft für die Natur und die Umwelt. 6. Farblos. 7. Ohne Geruch. 8. Transport einfach und ohne Explosionsgefahr. 9. weltweit patentiert. 10. deutscher Produktion. 11. Sehr guter Preis. 12. Ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft. 13. Hohe Einsparungen bei Ausfahrten und Brandbekämpfung. 14. Der Schutzfaktor für Brandschutz Prävention. 15. in allen Branchen anwendbar. 16. Vorbeugender Schutz gegen Waldbrände. 17. Neue nachfüllen von Feuerlöschern. 18. Ökotoxizität: keine. 19. Richtlinien weltweit. 20. Kanzerogenität: nicht eingestuft. 21. Sensibilisierung: nicht klassifiziert 22. Korrosion: nicht klassifiziert. 23. Geruch: Nicht eingestuft. 24. Flammpunkt: nicht brennbar. 25. Verdampfungsgeschwindigkeit: keine Daten. 26. Sehr hohe Hitzebeständigkeit (1500 Grad)

CZ

https://www.dropbox.com/sh/9gt4vhiqk2d3k7y/AAAvBfsmkJeSp3p-4Z8mlk2ba?dl=0

FM2 razí cestu ve vysoce výkonných požárních systémech. 1. Vysoce efektivní hasící prostředek. 2. Složení: NACL+ osmózo/solní roztok. 3. Kompletně biologicky odbouratelný prostředek. 4. Ph-hodnota 7,3.(20 C) 5. Ekologicky nezávadný, šetrný pro přírodu a životní prostředí. 6. Bezbarvý. 7. Bez zápachu. 8. Přeprava jednoduchá a bez nebezpečí výbuchu. 9. Celosvětově patentované. 10. Německá výroba. 11. Velmi dobrá cenová dostupnost. 12. Důležitý činitel v ekonomice v provozu. 13. Vysoká úspora při výjezdech a hašení. 14. Ochranný faktor požární prevence. 15. Použitelné ve všech výrobních odvětvích. 16. Preventivní ochrana před požáry lesů. 17. Nové plnění hasících přístrojů. 18. Ekotoxické účinky: žádné. 19. Označení směrnic celosvětově. 20. Karcinogenita: není klasifikována. 21. Senzibilizace: není klasifikována 22. Žíravost: není klasifikována. 23. Zápach: není klasifikován. 24. Bod vzplanutí: není hořlavý. 25. Rychlost odpařování: žádné údaje. 26. Velmi vysoká tepelná odolnost (1500 stupňů C)

EN

https://www.dropbox.com/sh/9gt4vhiqk2d3k7y/AAAvBfsmkJeSp3p-4Z8mlk2ba?dl=0

FM2 leads the way in the field of high-performance fire-extinguishing systems. 1. A highly effective extinguishing agent. 2. Composition: NaCl + osmosis / saline solution. 3. Completely biodegradable composition. 4. Ph value of the preparation 7.3. (20 degrees) 5. Environmentally friendly, gentle for nature and the environment. 6. Colorless. 7. Without smell. 8. Transport easy and without risk of explosion. 9. Worldwide patented. 10. German production. 11. Very good price. 12. An important factor in the economy. 13. High savings on exits and fire fighting. 14. The protection factor for fire prevention. 15. applicable in all industries. 16. Preventive protection against forest fires. 17. New refill of fire extinguishers. 18. Ecotoxicity: none. 19. Guidelines worldwide. 20. Carcinogenicity: Not classified. 21. Sensitization: Not classified 22. Corrosion: Not classified. 23. Odor: Not classified. 24. Flammability point: not combustible. 25. Evaporation rate: no data. 26. Very high heat resistance (1500 degrees)
Zukunft?